Zdislava z Lemberka

Znáte dobře významné ženy České minulosti? Říká Vám něco Zdislava z Lemberka? Lidé, kteří svého času viděli filmV erbu lvice, si možná představí středověkou šlechtičnu, která byla skutečně velmi ušlechtilá. Katolíci si vybaví světici, kterou v devadesátých letech kanonizoval tehdejší papež Jan Pavel II. Lidé z Libereckého kraje si představí ikonu kraje, která patří k symbolu kraje a to i přesto, že se narodila skoro před osmi sty lety.
zvonice kláštera
Zdislava z Lemberka(asi 1220 – 1252 se provdala za předního českého šlechtice Havla z Lemberka blízkého přítele Václava I. Zdislava jako vzorná manželka porodila svému muži 4 děti a založila dva kláštery a špitál. To by nebylo až tak neobvyklé, to vše se od středověkých šlechtičen čekalo.Významná byla její dobročinnost.  Proslula svou laskavostí a péči o bližní a nemocné. Velkou inspirací se jí stala Anežka Česká a snad také Klára z Assisi. Zdislava ovšem nejen pečovala o potřebné, ale také vytvářela nové příležitosti a šance.
podloubí kláštera
Chudým nedávala almužny, ale nabízela jim také práci (kterou bychom dnes nazvali jako veřejně prospěšné činnosti). Věděla, že almužna poníží lidskou duši a práce a zasloužená odměna pozvedají důstojnost člověka a pozvedají jej obrazně řečeno z prachu. Bohužel její život byl velmi krátký.
 hradby pevnosti

Inspirace i pro současnou ženu

Zdislava z Lemberka rozhodně není zastaralá ikona, ale mohla by se i současným ženám stát vzorem a inspirací. V čem?
1.      Občanské uvědoměníekonomicky dobře situovaných lidí
2.      Žena má v prvé řadě svou rodinu, ale měla by akceptovat i širší zodpovědnost za blaho svých bližních
3.      Dát almužnu není až tak záslužné,důležité je dát především příležitost  
4.      Aktivní občanský přístup v oblasti či regionu. Můžu mít pocit, že v mém okrese nebo kraji není vše optimální, ale mohu to změnit malými skutky.