Auty se nejen vozíme


O tom, že se my lidé auty vozíme, ví každý z nás. To si uvÄ›domujeme, protože to dnes a dennÄ› vidíme a nemůžeme na to tudíž zapomenout, ani kdybychom mÄ›li sebevÄ›tší sklerózu. Když nÄ›kdo z nás potÅ™ebuje, usedne za volant nebo si pÅ™isedne k nÄ›jakému Å™idiÄi a veze se. NÄ›kdy osobním automobilem, nÄ›kdy tÅ™eba autobusem, dodávkou nebo jiným obdobným dopravním prostÅ™edkem. A nikomu na tom nepÅ™ipadá nic divného.

Ale auta neslouží jenom k tomu. Stejně tak dobře víme nebo se alespoň lehce dovtípíme, že nám podobná vozidla slouží i k přepravě různých nákladů. Někdy se toho do nich vejde víc, někdy míň, ale vždy se sem aspoň něco naložit dá. I do polského Fiatu nebo Velorexu.

Äerný Trabant

Ale pak jsou tu i jiné aspekty používání takových motorových vozidel. A na ty bohužel nejednou zapomínáme. Nebo na ně ani tak nezapomínáme, jako se je spíše snažíme ignorovat. Chceme zaplašit myšlenky na ně, protože jde i o záležitosti, které se nám nezamlouvají.

Taková auta totiž mohou být i sebevražednými nástroji. Kolik jenom Å™idiÄů tÅ™eba ignoruje dopravní znaÄení, poÄíná si za volantem nerozumnÄ›, nevÄ›nuje se plnÄ› řízení nebo si pomyslnÄ› hraje na závodníky! A pak staÄí i jenom chvilková nepozornost a z řidiÄe je sebevrah. Nebo dokonce vrah jeho spolucestujících nebo tÄ›ch, kteří se mu neÅ¡Å¥astnou shodou náhod pÅ™ipletli do cesty.

auta v provozu

A bohužel to nemusí být jenom neúmyslná smrtící zbraň. Automobily se mohou stát i vÄ›domÄ› vražednými nástroji. Jak o tom v uplynulých letech nejednou referovala média v případÄ› teroristů z řad imigrantů a jak tomu bylo tÅ™eba i v případÄ› naÅ¡inců, z nichž si uveÄme tÅ™eba aspoň známou Olgu Hepnarovou.

A i když to není tak zjevné, jsou nám podobná vozidla nebezpeÄná i v jiných ohledech. NiÄí naÅ¡e životní prostÅ™edí jak výfukovými plyny, tak i vytékajícími palivy a mazivy ropného původu.

Auta nám prostě mohou pomáhat, ale také škodit. A i když to nikdy nebude jiné, měli bychom se aspoň snažit, aby bylo jejich nežádoucích vlivů co nejméně.